ImageVault expert service

Att införa ett nytt system kan ibland vara förenat med vissa risker och oklarheter. ImageVault Expert Services är ”the go to place” när du som partner eller teknisk leverantör vill ha hjälp och stöttning av personer med kärnkompetens i ImageVault. Vi delar med oss av våra ”best practice” och hjälper er att implementera er ImageVault lösning på det mest optimala sätt. Oavsett om era behov omfattar hela implementationsprocessen, specifika delar eller kanske integration emot något system har du alltid möjlighet att konsultera ImageVault Expert Service. Vi kan också stötta er och kunden när det gäller saker som hur man bör tänka när man utformar sin kategori- och metadatastruktur.

Om du är kund (slutanvändare) och är intresserad av ImageVault, men inte har någon partner/teknisk leverantör som kan implementera produkten kan vi givetvis hjälpa dig att hitta en leverantör som kan hjälpa er att införa ImageVault.

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med Expert Services eller slå oss en signal på +46 480 426060.