Det har aldrig varit lättare att använda digital media

ImageVault underlättar användningen av dina bilder och filmer oavsett ditt ändamål. Lagra dina högupplösta orginalfiler och ladda ner eller infoga dem på din webbplats med några få klick. Det är också möjligt att utöka ImageVault’s möjligheter att använda lagrad media i andra applikationer som t.ex. Adobe eller Office-program.

Ladda ner, använd och återanvänd

När du använder ImageVault behöver du aldrig lagra kopior av samma fil i olika format. Från den högupplösta orginalversionen kommer ImageVault att konvertera bilden till ett format som är lämpligt för det specifika ändamålet utan att ersätta orginalfilen.

Detta gör dig mer flexibel och effektivare vad gäller att producera marknadsmaterial och du kortar din ”Time To Market”. Med "batch-funktionen" laddar du snabbt och enkelt ner en eller flera filer åt gången.

Använd din media i Episerver och SharePoint

Webben är idag den vanligaste och på många sätt viktigaste marknadskanalen för de flesta organisationer och därmed en plattform där digital media används i hög utsträckning. Därför har vi skapat en brygga mellan ImageVault och CMS-verktygen Episerver och SharePoint vilket gör det möjligt att tillgängliggöra hela sin mediebank och använda de lagrade filerna direkt på webben. Låt ImageVault underlätta dina redaktörers hantering och användning av digital media på er webb. 

Redigera och publicera

Med ImageVault är det enkelt att editera och publicera digital media på webben. Med det inbyggda crop/zoom verktyget kan du snabbt och smidigt justera dina bilder. För publicering av media i Episerver och SharePoint kan du också använda de färdiggjorda egenskaperna för att presentera t.ex. gallerier, portfolios, bildspel, etc. utan att redaktörerna behöver bry sig om saker som filformat, storlek och upplösning.

Publicera media i andra applikationer

Om du vill publicera media som lagras i ImageVault i andra applikationer kan du använda ImageVault’s API för att skapa en integration emot produkten. Rådgör med din teknikleverantör. Du kan också konsultera ImageVault Expert Services för en gemensam diskussion om hur vi kan hjälpa er att tillgodose era behov.

IndesignImageVault tillägget "CtrlConnect" gör det möjligt att få tillgång till hela sitt bildbibliotek direkt ifrån Adobe InDesign och enkelt publicera dem till ett InDesign-dokument.

Dela dina filer

Med ImageVault kan du, via produktens "delafunktion" göra lagrade filer
åtkomliga för externa intressenter, till exempel er reklambyrå.