ImageVault Molnlösning

Vår molnlösning gör det enklare än någonsin att använda ImageVault. Ni behöver inte längre tänka på serverutrymme eller kostnader för installation och uppdateringar av mjukvara. ImageVault kan börja användas direkt och allting hanteras i molnet vilket innebär ett bekymmersfritt användande. För slutanvändaren är användarupplevelsen dock exakt densamma. Läs mer om våra olika paket här. 

 

Bilden illustrerar skillnaden mellan ImageVaults traditionella On Premise-lösning med egen drift och ImageVaults molnlösning. Som man kan se krävs det mer tid och resurser för att använda ImageVault i den egna driften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalbarhet

Molnlösningen innebär möjlighet för automatisk skalbarhet som är speciellt värdefull för organisationer som har stora variationer av antal besökare på webbplatsen. Istället för att köpa servrar som klarar av de allra största belastningarna men som endast utnyttjas några gånger om året kan ni välja att ha en lägre kapacitet som automatiskt skalar upp kapaciteten vid behov. Det innebär att du bara betalar för den faktiska kapaciteten du använder.

Content Delivery Network

CDN är inkluderat i ImageVaults molnlösning och är en stor fördel för organisationer som arbetar på en geografiskt utspridd marknad. Om en besökare i Sverige går in på en amerikansk webbplats måste data flyttas hela vägen vilket påverkar laddningstiden. Med CDN för en molnlösning sätts lokala åtkomstpunkter upp automatiskt vilket effektiviserar laddningstiderna avsevärt.

 

Klicka här för att gå vidare