ImageVault för SharePoint

Alla organisationer använder idag digital media som en stor del av sin onlinenärvaro och användningsgraden fortsätter att öka. Ett vanligt problemområde inom många organisationer är att få en överblick av sitt material och att snabbt hitta filen man letar efter när man behöver den. Detta ställer krav på koordinering, strukturering och hantering av digitala tillgångar.

ImageVault för SharePoint underlättar och effektiviserar hantering och användning av all din digitala media i SharePoint. Samtidigt ger ImageVault dig också bättre förutsättningar att kommunicera ditt varumärke på ett enhetligt sätt och göra det enklare för de som jobbar med innehåll att hantera digital media på er webbplats eller ert intranät.

Effektiv hantering av digitala tillgångar

Med ImageVault för SharePoint behöver du aldrig lagra kopior av samma bild i olika format. Från den högupplösta originalbilden konverteras bilden till ett format som är anpassat till den specifika användningen av bilden. Originalbilden påverkas inte utan behålls i sitt ursprungliga format.

Detta gör hanteringen av digital media mer flexibel, underlättar användandet och säkerställer att filerna på din webbplats används på ett enhetligt sätt i syfte att förstärka användarupplevelsen.

Förbättrad hantering av ditt varumärke

När du centrallagrar dina bilder och filmer i ImageVault får du en komplett överblick av vilka digitala tillgångar som finns i organisationens ägo, var filerna används, vem som har vilka rättigheter till specifika filer och till vem filerna är distribuerade. Detta innebär att du har större förmåga att styra hur ditt varumärke presenteras på din webbplats eller ert intranät.

Förenkla för dina redaktörer

Med ImageVault för SharePoint behöver du aldrig spendera tid på att leta efter filerna du vill använda. Varje tillgång tillförs information i form av t.ex. metadata och kategorier. Med systemets sökfunktion kan du enkelt söka fram filerna du letar efter baserat på den information som är relaterade filerna.

Fördelar med ImageVault för SharePoint

 • Reducera tid och kostnad förenad med att leta efter bild- eller filmfiler.
 • Reducera kunskapskraven på redaktörerna vad gäller hantering och anpassning av digital media
 • Större flexibilitet och större möjligheter att arbeta mer enhetligt och framträdande med bild och film som en del av er kommunikation på webben eller ert intranät

Funktioner i ImageVault för SharePoint

 • Central lagring av digitala medietillgångar
 • Förhandsgranska och konvertera bildformat
 • Editera bilder (on page editing)
 • Relatera information (metadata och kategorier) till uppladdade filer
 • All information i en fil är sökbar
 • Möjligt att jobba med flera filer samtidigt (batch-hantering)
 • Ladda upp/ner flera filer samtidigt
 • Rättighetshantering
 • Färdiga ImageVault-egenskaper för att presentera media eller samlingar av media på webbsidor eller intranät