Vanliga frågor

Har du en specifik fråga eller fundering? Ta en titt ibland de vanligaste frågor vi får. Hittar du inte svaret nedan vill vi gärna att du skickar din fråga till oss så publicerar vi den tillsammans med svaret så snart vi har möjlighet.

Vilka tekniska krav gäller för ImageVault?

ImageVault installeras på en Microsoft Windows Server och behöver tillgång till en Microsoft SQL Server, för mer detaljerade teknisk beskrivning se här.

Vad kostar ImageVault och hur licensieras produkten?

Priset för ImageVault beror på hur du vill använda produkten. Licensmodellen baseras på antalet publiceringskanaler (kanaler du vill publicera media från ImageVault i) och hur många ImageVault -servrar du behöver. Vi licensierar inte per användare eller lagringsutrymme. Kontakta oss gärna för mer information kring ImageVaults licens- och prismodell.

Hur ser en setup för ImageVault ut? (exklusive SaaS-lösning)

ImageVault kan köras som en fristående mediabank och installeras då på en vanlig webbserver. Förutom webbservern där även filerna lagras behöver ImageVault tillgång till en databas för att lagra all information som relateras till filerna. ImageVault kan även användas tillsammans med Episerver och Microsoft SharePoint eller direkt i Microsoft Office eller Adobe Indesign, via våra olika kopplingar. 

Är ImageVault tillgängligt som en Software as a Service (SaaS) lösning?

Ja, ImageVault finns även tillgängligt som en SaaS-lösning. Kontakta oss för mer information.

Jag använder redan ImageVault och behöver teknisk support. Vart ska jag vända mig?

Om du använder ImageVault tillsammans med Episerver ska du i första hand vända dig till din Episerver partner/leverantör. De kan i sin tur konsultera Episerver.

Om du använder ImageVault utan Episerver, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vilka system finns det färdiga integrationer emot?

För närvarande har vi färdiga integrationer emot Episerver, SharePoint, Adobe Indesign och Microsoft Office-paketet. Via ImageVault’s API är det också möjligt att skriva egna integrationer. Du kan också konsultera din partner/teknikleverantör om du har krav på specifik funktionalitet eller specifika integrationer som ImageVault för närvarande inte stödjer. Er teknikleverantör kan i sin tur konsultera ImageVault Expert Services för assistans eller diskussion.

Erbjuder ni utbildning i ImageVault?

Ja, om du använder ImageVault som en del av er Episerver- lösning, kontakta Episerver eftersom de hanterar all utbildning i ImageVault om produkten används tillsammans med Episerver. Använder du ImageVault utanför Episerver, kontakta oss så diskuterar vi gärna ett utbildningsupplägg.

Kan man använda ImageVault för att lagra dokument?

ImageVault kan användas för att lagra i princip alla filtyper. Spetsfokus ligger dock på mediefiler såsom bilder och rörlig media. När det gäller dokument kan dessa lagras och taggas med information, men det finns för närvarande inget stöd för att checka in/ut, versionshantera eller förhandgranska dokument.

Hur lång tid tar det att implementera ImageVault?

Detta beror helt på hur du vill utnyttja ImageVault, till exempel i Episerver och om du vill göra någon specifik integration. Implementationstiden ökar givetvis ju mer anpassningar du vill göra. Själva installationstiden (vilket innebär att man är uppe och igång med ImageVault) tar vanligtvis inte mer än ett par timmar, men detta är också till viss del beroende på den specifika miljö som ImageVault installeras i och komplexiteten i denna.