ImageVault i Episerver

Idag använder alla organisationer digital media och mängden och användningen av digitala tillgångar har ökat avsevärt. En gemensam utmaning inom organisationer är att få en överblick eller hitta specifika tillgångar snabbt och när de behövs. Detta ställer större krav på samordning, struktur och förbättrad hantering av digital media.

ImageVault för Episerver gör att du kan effektivisera och underlätta hanteringen av all din digital media direkt inom Episerver CMS. Samtidigt kan du se till att ditt varumärke hanteras konsekvent och göra det enklare för dina redaktörer att arbeta med media på ett effektivt sätt.

Effektiv kapitalförvaltning

Med ImageVault för Episerver kan du hantera din media effektivt, eftersom du aldrig behöver lagra dubbletter av samma bild i olika format. Från en högupplöst version konverteras bilden till ett format som passar det specifika syftet, utan att ersätta originalversionen. Detta gör mediahanteringen mer flexibel, effektiviserar din användning av media och säkerställer att bilder kan användas korrekt på din webbplats för att förbättra kundupplevelsen.

Förbättrad varumärkeshantering

Om du lagrar din digitala media i ImageVault får du en fullständig översikt över dina filer, var filerna används, vem som har rättigheter till vissa tillgångar och vilka filer som distribueras till vem. Detta ger dig större förmåga att hantera ditt varumärke på din webbplats och ditt intranät.

Viktiga fördelar med ImageVault för Episerver

 • Minska tiden och kostnaden för att hantera digital media
 • Eliminera kraven för användaren när det gäller att arbeta med digitala medier
 • Öka flexibiliteten och dina möjligheter att arbeta mer konsekvent och använda media mer effektivt på nätet

Hantera dina mediatillgångar

Med ImageVault för Episerver behöver du aldrig spendera tid på att söka efter de filer du vill använda. Varje fil är märkt med information baserad på t.ex. metadata och kategorier. Den inbyggda sökfunktionen låter dig söka information relaterad till de lagrade filerna och systemet filtrerar omedelbart resultatet enligt dina önskemål.

Funktioner i ImageVault för Episerver

 • Central lagring av media
 • Förhandsgranska och konvertera till önskat bildformat
 • Redigera bilder - beskära / zooma
 • Mediainformation levereras via kategorier och metadata
 • All information relaterad till media är sökbar
 • Möjlig att hantera flera filer på en gång
 • Hämta filer och ladda upp flera filer på en gång
 • Starkt stöd för rättigheter
 • Färdiga Episerver-egenskaper / mallar för att presentera media eller mediasamlingar i en Episerver-baserad webbplats
+46 (0)480 - 42 60 60
info@imagevault.se
English website