ImageVault DAM för Adobe InDesign

Även om era huvudsakliga marknadskanaler troligen finns online uppstår tillfällen då en broschyr, ett produktblad eller någon annan printprodukt behöver tas fram. För dessa tillfällen är det en stor fördel att ert DAM-system stödjer även denna typ av process. Med vår InDesign-koppling görs hela ert bildbibliotek tillgängligt direkt i InDesign, vilket gör det möjligt att, via "drag and drop" publicera bilder som finns lagrade i ImageVault direkt i InDesign-dokumentet.

ImageVault InDesign-panel

När kopplingen är installerad kommer alla ImageVault-bilder som ni har rättigheter till att visas som tumnaglar i ImageVaults InDesign-panel. Använd fritextsökningen för att hitta de bilder ni söker. Sökningen baseras på de kategorier och metadatavärden som antingen finns i bilden sedan tidigare eller som tillfördes bilden då den laddades upp i ImageVault.

För att publicera bilder från ImageVault-panelen drar och släpper ni dem bara från panelen direkt in i dokumentet. Bilder som publiceras hanteras på samma sätt som bilder som publiceras via InDesigns standardfunktion "Placera", exempelvis vad gäller länkar till publicerade bilder.

Mer information om hur ni köper ImageVaults koppling för InDesign.

Kom igång på 5 minuter

ImageVaults koppling för InDesign är väldigt enkel att installera och konfigurera. På bara några minuter är installationen klar och ni har hela ert bildbibliotek tillgängligt i InDesign. Vi stödjer Adobe InDesign Desktop och Adobe InDesign Server av versionerna CC 2015, 2017 och 2018 för både PC och MAC. 

Samma rättigheter

Eftersom kopplingen använder era användarkonton från ImageVault kommer rättigheterna till de lagrade bilderna att speglas från ImageVault till InDesign. Sökresultatet kommer därmed bara att visa de filer som ni har rättigheter till.

+46 (0)480 - 31 47 95
info@imagevault.se
English website