ImageVault för Adobe InDesign

 Även om dina huvudsakliga marknadskanaler troligen finns online finns det tillfällen då en broschyr, ett produktblad eller någon annan printprodukt behöver tas fram. För dessa tillfällen är det en stor fördel att ditt DAM- system stödjer även denna process. Med vår koppling görs hela ditt bildbibliotek tillgängligt direkt i InDesign, vilket gör det möjligt att, via ”drag and drop” publicera bilder lagrade i ImageVault direkt till InDesign dokument.

ImageVault InDesign panel

När kopplingen är installerad kommer alla ImageVault-bilder som du har rättigheter till att visas som tumnaglar i ImageVaults InDesign-panel. Använd fritextsökningen för att hitta de bilder du söker. Sökningen baseras på de kategorier och metadatavärden som antingen finns i bilden eller som tillfördes bilden då den laddades upp i ImageVault.

För att publicera bilder från ImageVault-panelen drar och släpper du dem bara ifrån panelen in till dokumentet. Bilder som publiceras hanteras på samma sätt som bilder som publiceras via InDesign’s standard ”Place” funktion, ex vad gäller länkar till publicerade bilder.

Mer information om hur du köper ImageVaults koopling för InDesign.

Kom igång på 5 minuter

ImageVaults koppling för InDesign är väldigt enkel att installera och konfigurera. På bara några minuter är installationen klar och du har hela ditt bildbibliotek tillgängligt i InDesign. 

Vi stödjer Adobe InDesign Desktop och Adobe InDesign Server  av versionerna CC 2015, 2017 och 2018 för både PC och MAC. 

Samma rättigheter

Eftersom kopplingen använder din ImageVault-användare kommer rättigheterna till de lagrade bilderna att reflekteras från ImageVault till InDesign och sökresultatet kommer bara att visa de filer du har rättigheter till.

+46 (0)480 - 42 60 60
info@imagevault.se
English website