Full koll på alla dina mediefiler

Genom att lagra dina tillgångar i ImageVault får du en komplett överblick av alla dina filer, vem som har vilka rättigheter till vad och vilka filer som distribueras till vem. Kategorisera och tagga ditt material med relevant information för att göra filerna lätta att hitta när du behöver dem.

Komplett överblick av alla dina digitala filer

Uppladdning och organisering

Med ImageVault behöver du aldrig lägga tid på att leta runt efter filerna du söker. Varje tillgång förses med information baserat på t.ex. metadata och kategorier vilket gör dem enkla att hitta. ImageVault läser också in sådan metadata som redan finns i bilden, t.ex. EXIF och IPTC data. ”Batch funktionen” gör det möjligt att ladda upp och organisera flera filer samtidigt.

Hitta snabbt filen du söker

ImageVault filtrerar innehållet i ditt mediebibliotek. Baserat på det val av kategorier som görs samt utifrån vad som skrivs in i fritext sökfältet visar ImageVault de filer du har rättigheter att se utifrån dina sökkriterier.

Bevara dina hemligheter

ImageVault låter dig bevara dina hemligheter. Eller mer konkret låter dig styra tillgång till och användning av materialet. Filerna lagras i specifika valv varifrån rättigheter för visning, användande och full kontroll anges. Detta hjälper dig kontrollera hur saker såsom företagets varumärken och andra värdefulla medietillgångar används, vilket ger ett mer enhetligt intryck av företaget.

Säkerhet

ImageVault krypterar all kommunikation via SSL. Om kryptering av filerna som lagras är nödvändig kan produktens API användas för att utveckla ytterligare lagringsmoduler som stödjer kryptering.