Är ImageVault rätt lösning för mig?

ImageVault är ett plattformsoberoende Media Asset Management system som tillför effektiv hantering av digitala medietillgångar såsom t.ex. bilder och rörlig media. Produkten underlättar lagring och gör det lättare att hitta filerna man söker. Den gör det också betydligt mer tids- och kostnadseffektivt att använda och återanvända materialet för olika ändamål. Via connectorn emot Episerver och SharePoint är det också möjligt att göra hela sin mediebank tillgänglig i CMS:et.

ImageVault gör dig mer flexibel och kortar din "Time To Market".

Vad skiljer ImageVault från liknande lösningar?

ImageVault riktar sig till de som ser användning av digital media som ett viktigt stöd i sin verksamhet, såsom t.ex. i sälj och marknadsprocessen. Produkten är utformad för att möta de allmänna behoven som finns inom de flesta organisationer. Har du behov av ett stort enterprise Digital Asset Management system med t.ex. stöd för produktion av media är ImageVault troligen inte rätt lösning för dig.

Om du frågar en användare av ett specifikt system hur många av funktionerna i systemet han eller hon använder får du troligtvis inte det svar du vill ha om du är tillverkare av det specifika systemet. Det som till stor del skiljer ImageVault från liknande lösningar är den utpräglade medvetenhet kring användarvänlighet som vi tillfört produkten. Där andra aktörer prioriterar mängder med funktioner och knappar (och prissätter sin lösning därefter) prioriterar vi en lösning som är enkel att lära sig att arbeta med och som möter faktiska användarbehov.

Fördelar med ImageVault:

 • Reducerar tid och kostnader förenade med att hitta, använda och distribuera digital media
 • Reducerar kraven på förkunskap hos användarna/redaktörerna. Färre supportfrågor.
 • Mindre behov av licenser för andra externa bildhanteringsprogram.
 • Bättre kontroll över hur ditt varumärke kommuniceras och exponeras.
 • Större flexibilitet, kortare ”Time to Market”. Återanvänd dina högupplösta orginalfiler för olika syften och distribuera dem effektivt till dina intressenter.
 • Ökar din förmåga att jobba effektivare och mer enhetligt med digital media på din webb.

ImageVault är helt rätt för alla som inte kan besvara frågor som:

 • Vilka digitala mediefiler äger vi?
 • Hur och var hittar jag de filer jag söker?
 • Vilka rättigheter har jag att nyttja filen?
 • Har filen jag söker rätt format för mitt ändamål?
 • Om jag måste ändra filen, har jag tillgång till ett relevant verktyg för detta?