Kopplingar

En koppling till ImageVault är utmärkt för att maximera värdet av din ImageVault genom att göra media tillgängligt direkt där det behövs. Låt inte ImageVault bli den isolerade silon där digitala medieföretag bara lagras, anslut ImageVault till de program där du använder media mest. Vi har flera kopplingar som kan köpas individuellt beroende på dina behov som en organisation. Vi har kopplingar för Episerver, Sharepoint, Word, InDesign och mer. Det är även möjligt att bygga en egen koppling med hjälp av vårt öppna API.

+46 (0)480 - 42 60 60
info@imagevault.se
English website