ImageVault i SharePoint

Idag använder alla organisationer digital media och användningen av media har ökat avsevärt. En gemensam utmaning inom organisationer är att få en överblick eller hitta specifika filer snabbt och när de behövs. Detta ställer större krav på samordning, struktur och förbättrad hantering av digital media.

Med ImageVault för SharePoint kan du effektivisera och underlätta hanteringen av all din digitala media direkt i SharePoint. Samtidigt kan du se till att ditt varumärke hanteras konsekvent och göra det enklare för dina redaktörer att arbeta med filerna på ett effektivt sätt.

Effektiv hantering

Med ImageVault för SharePoint kan du effektivt hantera din media eftersom du aldrig behöver lagra dubbletter av samma bild i olika format. Från en högupplöst version konverteras bilden till ett format som passar det specifika syftet, utan att ersätta originalversionen. Detta gör tillgångshanteringen mer flexibel, effektiviserar din användning av media och säkerställer att bilder kan användas på bästa sätt på din webbplats för att förbättra kundupplevelsen.

Förbättrad varumärkeshantering

Om du lagrar din digitala media i ImageVault får du en fullständig översikt över vilka tillgångar du äger och var filerna används, vem har rättigheter till vissa filer och vilka filer som distribueras till vem. Detta ger dig större förmåga att hantera presentationen av ditt varumärke på din webbplats och ditt intranät.

Viktiga fördelar med ImageVault för SharePoint

 • Minska tiden och därmed kostnaden för att söka efter filer
 • Eliminera kraven för användaren när det gäller att arbeta med digital media
 • Öka flexibiliteten och dina möjligheter att arbeta mer konsekvent och använda media mer effektivt på nätet

Hantera din media

Med ImageVault för SharePoint behöver du aldrig lägga tid på att söka efter de filer du vill använda. Varje fil har information baserad på t.ex. metadata och kategorier. Sökfunktionen låter dig söka på information relaterad till de lagrade filerna och systemet ger ett filtrerat sökresultat.

Funktion i ImageVault för SharePoint

 • Central lagring av media
 • Förhandsgranska och konvertera till önskade bildformat 
 • Redigera bilder - beskära / zooma
 • Filinformation levereras via kategorier och metadata
 • All information relaterad till filerna är sökbar
 • Möjligt att hantera flera filer på en gång
 • Hämta filer och ladda upp flera på en gång
 • Bra stöd för rättigheter
 • Färdiga SharePoint-egenskaper / mallar för att presentera media eller mediasamlingar på SharePoint-baserade webbplatser
+46 (0)480 - 42 60 60
info@imagevault.se
English website