Case Höganäs

ImageVault hjälper oss att hjälpa kunden på bästa sätt. Höganäs spenderar inte längre onödig tid på att leta efter bilder och annan media utan nu har de allt enkelt tillgängligt i ImageVault som alla kan nå när det behövs. De senare versionerna innebär ett stort kliv framåt och ökar användningsnivån ytterligare några steg. För oss som partner är det ett enkelt system att både införa och underhålla samt fyller flera av våra kunders viktigaste behov.

Webbplats: Hoganas.com

Partner: Kodexe.se

Dennie Ovenberger, Kodexe
+46 (0)480 - 42 60 60
info@imagevault.se
English website